...

Welkom bij Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel, het bedrijf voor uw tuin en grondverzet werk. Neem contact met ons op!

Regenwater voor nu en later

Regenwater voor nu en later

Bewonersinitiatief “Met elkaar voor Mekaar” (MevM) zet zich in om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om hun regenpijp af te koppelen van het riool. Hoewel dit op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, blijkt het technisch gezien een uitdaging. Om deze reden hebben MevM en de gemeente een succesvolle pilot uitgevoerd, waarin diverse technische aspecten in de praktijk zijn getest. Nu de pilot geslaagd is, staat het initiatief klaar om op grotere schaal van start te gaan.

Regenwater voor nu en later
MevM en Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel slaan de handen ineen!

Als lokaal hoveniersbedrijf voegt Niek van den Heuvel zich met enthousiasme bij dit duurzame initiatief. Samen met MevM en de gemeente willen we niet alleen bewoners informeren, maar ook praktische oplossingen bieden voor het afkoppelen van regenwater. Als partner in dit project streven we ernaar om de technische aspecten van het afkoppelen toegankelijk en begrijpelijk te maken en zoveel mogelijk huizen af te koppelen.

Subsidies en Ondersteuning van Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel

MevM maakt gebruik van regelingen van de gemeente en het waterschap voor de subsidie. Als Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel nemen wij de rol van uitvoerder op ons om regenwater effectief af te koppelen. Wij begrijpen dat het correct afkoppelen en op een handige manier vasthouden van regenwater in de eigen tuin een uitdaging kan zijn. Daarom willen wij niet alleen informeren, maar ook praktische hulp bieden aan de deelnemers van dit waardevolle initiatief door het daadwerkelijk uitvoeren van het afkoppelen van regenwater.

Een Duurzame Toekomst Samen Realiseren

Samen met MevM en alle deelnemers van dit bewonersinitiatief streven we naar een duurzame toekomst, waarin we regenwater niet langer als een probleem beschouwen, maar als een waardevolle bron. Laten we samenwerken aan een gezonde en groene omgeving, waarin we niet alleen nu, maar ook voor de toekomst zorgen voor een verantwoord waterbeheer. Met elkaar voor Mekaar, ondersteund door Hoveniersbedrijf Niek van den Heuvel, bouwen we aan een betere wereld voor nu en later.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.